Teší ma Váš záujem o moju tvorbu

Vitajte na mojom webe!

V mojich obrazoch hôr, krajiny i zátiší nájdete ekologický a nadčasový podtón, harmóniu, úctu k prírode a dielu našich predkov. Zjednodušeným tvaroslovím diel zvýrazňujem osobný prežitok situácií, miest a tvarov.

Obraz Tatry

Narodil som sa v Poprade. V roku 2007 som ukončil štúdium v odbore Pedagogika – Výtvarná výchova na PF UKF v Nitre, kde v súčasnosti pôsobím ako vysokoškolský pedagóg a lektor. 

Absolvoval som 25 autorských a kolektívnych výstav tvorby na Slovensku i v zahraničí (Chorvátsko, Poľsko, Česká republika ). V rokoch 2014, 2016 a 2018 som absolvoval študijné pobyty na pôde univerzít v Rakúsku, v Portugalsku a v Litve. Som tiež autorom grafického dizajnu mnohých odborných publikácií.

Moje doposiaľ najvýznamnejšie výstavy boli organizované v Slovenskom inštitúte vo Varšave v roku 2022 a v roku 2024 v Synagóge – koncertnej a výstavnej sieni mesta Nitra.

Kurátorské komentáre

Tomáš Turzák maľuje vždy s plným  nasadením vtedy, keď môže dávať zo seba všetko, čo momentálne cíti a vidí, čo ho inšpiruje k umeleckej výpovedi. Prvý impulz býva inšpirujúci. Proces prípravy, hľadanie najadekvátnejších spôsobov vyjadrenia myšlienok, čas, v ktorom sa téma zvnútorňuje, sú pre neho rovnakým pôžitkom i trýzňou ako samo maľovanie. Priestor je v jeho tvorbe neohraničiteľná a nekonečná veličina. Farbu ako výrazový prostriedok uznáva nie v jej hladkom, plošnom rozvrhu, ale v štrukturálnom rozložení a tým  pôsobí trojdimenzionálne.

PhDr. Marta Hučková Kocianová, kurátorka | Nitra 2024

Turzák zobrazuje ako známejšie pohľady na tatranský oblúk, tak i menej známe zákutia tatranských dolín, vysokých štítov, ostrých hrebeňov, strmých žľabov a divokých morén. Dominantnou črtou maliarskeho prejavu je odvážne farebné ladenie a výrazný moderný expresívny štýl maľby. Ten je podčiarknutý technicky precízne zvládnutou prácou s maliarskymi špachtľami. Práve prostredníctvom hrubých nánosov akrylových farieb a nápaditou prácou so štruktúrami má jeho maliarske zobrazenie výraznú plasticitu a hĺbku. Ak by bolo možné vyjadriť sa k Turzákovej tvorbe, použil by som výrazy ako expresívna poetika a expresívny výtvarný básnik.

Mgr. Vladislav Leštach, kurátor | Tatry – Varšava 2022

Hľadanie svetla a zobrazenie farebných reflexov v prírodných výjavoch tvorí základ tvorby. V obrazoch autora je „ekologický” a nadčasový podtón. Harmónia, úcta k prírode, k dielu našich predkov.  Zjednodušené tvaroslovie, často iba výtvarný znak, symbol, v podobe kmeňa stromov, skalnej steny, gesto, línie, prezradzujú vždy osobný prežitok situácie, miesta a tvarov.  Autor sa vyjadruje spontánnym maliarskym rukopisom, pre ktorý sa vžil termín „expresívny jazyk.

Mgr. Vratislav Matoušek, kurátor | Ku koreňom – Poprad 2011

Malíř a pedagog Tomáš Turzák dynamickými tahy štetce zachycuje milovaný kraj Tater a Spiše. Rázne zásahy malířskou špachtlí, či silné robustní tahy štetce , neubýrají jeho krajinám ani portrétum na romantice a kráse. Naopak malíř necháva diváka domyslet si jemná zákoutí, pozadí, drobností a netušené příběhy. Stačí se zastavit a odhalovat...

Akad. mal. Věra Krumphanzlová, kurátorka | Wielokulturowość w fotografii i malarstwie – Cieszyn, PL 2015