Každý môj obraz je originálnym, ručne maľovaným dielom, ktoré bolo vytvorené použitím kvalitných umeleckých farieb zaručujúcich dlhodobú trvácnosť. Diela nie sú nikde reprodukované v podobe kópií a sú jedinou verziou.

Na potvrdenie tejto skutočnosti je súčasťou každého obrazu certifikát originality, ktorý je vytlačený na certifikačnom papieri s ochrannými prvkami, pečiatkou a autorovým podpisom. Obsahuje tiež popis diela a umeleckej techniky.

Turzak Art Certifikat