VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre kúpu výtvarných diel prostredníctvom autorskej webovej stránky www.turzak-art.sk – PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., účinné od 01. 5. 2022


1. Všeobecné ustanovenia

1.1 PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., Okružná ulica 827/2, 951 13 Branč, DIČ: 1085280614 vydáva tieto všeobecné podmienky, najmä postup pri objednávaní obrazu, dodacie a platobné podmienky, reklamačné konanie a postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy.

1.2. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky kupujúceho a vzťahujú sa na nákup na autorskej webovej stránke –  www.turzak-art.sk

1.3. Vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.turzak-art.sk

1.4. Kupujúci vystavením objednávky vyslovuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito podmienkami, reklamačným poriadkom, úplne im rozumie a súhlasí s nimi.


2. Výklad pojmov

2.1. www.turzak-art.sk je autorskou stránkou maliara Tomáša Turzáka, kde sa okrem prezentácie autora nachádza aj e-galéria, prostredníctvom ktorej predávajúci ponúka svoje výtvarné diela na predaj kupujúcim.

2.2. Kontaktné údaje autora sú:

tel. číslo: +421 911300802
e-mail: turzakart@gmail.com
kontaktná osoba: Tomáš Turzák

2.3. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si elektronicky objedná výtvarné dielo prostredníctvom webovej stránky www.turzak-art.sk

2.4. Objednávka je jednostranný úkon – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vykonaný voči predávajúcemu prostredníctvom e-galérie, s cieľom získať na základe tejto objednávky výtvarné dielo a zaplatiť zaň kúpnu cenu.


3. Objednávanie tovaru, storno objednávky

3.1. Objednávku považujem za platnú, len v prípade, že sú všetky údaje v registrových formulároch vyplnené a platné. 

3.2. Kupujúci realizuje nákup výtvarného diela prostredníctvom webovej stránky www.turzak-art.sk výberom požadovaného obrazu, výberom spôsobu úhrady kúpnej ceny, výberom spôsobu doručenia (resp. prehliadky a prebratia výtvarného diela v ateliéri autora) a vyplnením kontaktných údajov. 

3.5. Kupujúci musí v objednávke uviesť svoju identifikáciu za účelom nadviazania kontaktu s autorom. V opačnom prípade nie je možné dokončiť objednávku.

3.6 Ukončenou objednávkou, ktorá obsahuje základné kontaktné údaje kupujúceho, ako autor garantujem rezerváciu vybraného obrazu za účelom jeho predaja. 

3.7. Po výbere obrazu a vyplnení jednotlivých údajov v objednávkovom formulári vám bude doručený súhrn objednávky a jej potvrdenie na vami zadaný e-mail.

3.8. Ak nebude možné kontaktovať sa s kupujúcim, alebo ak kupujúci neuhradí do 3 pracovných dní vytvorenú objednávku (platí iba v prípade, že sa dielo zasiela kuriérom), ako autor zruším rezerváciu vybraného obrazu a bude opäť dostupný na stránke www.turzak-art.sk

3.9. V prípade voľby prehliadky a prebratia výtvarného diela v ateliéri autora sa dĺžka rezervácie vybraného obrazu určuje na základe individuálnej dohody autora s kupujúcim. 


4. Kúpna ceny a platobné podmienky

4.1. Kúpna cena je uvedená pri každom výtvarnom diele. Kúpna cena sa vám zobrazí aj v potvrdení objednávky a bude uvedená na faktúre, vystavenej predávajúcim. Kúpna cena je uvedená vrátane poštovného. 

4.2. Kúpnu cenu vrátane ceny dopravy môže kupujúci uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
4.2.1. osobne v hotovosti pri návšteve v ateliéri autora
4.2.2. prevodom na účet (internet banking) – po potvrdení objednávky sa kupujúcemu zobrazia inštrukcie k platbe bankovým prevodom a zároveň budú na e-mail kupujúceho, ktorý bol zadaný pri registrácii, zaslané všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky

4.3 Ako autor si vyhradzujem právo upraviť cenu výtvarného diela uvedenú na webovej stránke www.turzak-art.sk. Zmena ceny sa ale nevzťahuje na dokončené a potvrdené objednávky.

4.4. Ak je obraz zasielaný kuriérom, je objednávka vyexpedovaná zvyčajne do 3 pracovných dní.

4.5. Spolu s výtvarným dielom zasielaným prostredníctvom poštového kuriéra je zasielaný aj certifikát originality výtvarného diela a faktúra. 

4.6 V prípade zasielania obrazu prostredníctvom poštového kuriéra bude obraz zabalený nadštandardným spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpy obrazu bez udania dôvodu, a to do 7 dní odo dňa prevzatia (doručenia) výtvarného diela. Ak by ste po doručení obrazu neboli z nejakého dôvodu spokojný, zašlete obraz (bezpečne zabalený) späť na adresu ateliéru autora. Peniaze vám vrátim po jeho doručení. Náklady na poštovné v tomto prípade hradí kupujúci. 


Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami autora.